Hoppa till innehåll

Rambidrag för forskning på cyber- och informationssäkerhet

Stiftelsen för Strategisk Forskning - gå till startsida

Stiftelsen för Strategisk Forskning avsätter 300 miljoner kronor i en nationell utlysning  för problem-, utmanings- eller applikationsdrivna forskningsprojekt som uppfyller högsta internationella vetenskapliga standard. Utlysningen ska  stimulera tvärvetenskaplig forskning inom cyber- och informationssäkerhet, med relevans för nuvarande eller framtida, svenskbaserad industri och för  det svenska samhället.

Utvalda projekt kommer att stödjas med bidrag på  4-7 miljoner kronor per år under en period av 5 år (inkl. omkostnader). Pengarna ska användas till  löner (seniora forskare, postdocs, doktorander, etc.), dyr utrustning och annan forskningsinfrastruktur, verktyg samt driftskostnader i projekten. Finansieringen för de sista två åren kommer att vara knuten till en framgångsrik halvtidsutvärdering.