Publicerad

Regeländringar för att höja säkerheten i nät och tjänster

PTS image

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att föreslå nya regler för att höja säkerheten i nät och tjänster inför utbyggnaden av 5G-nät. Förslaget är en ändring av de befintliga driftsäkerhetsföreskrifterna och kommer att skickas på extern remiss i oktober. Förslaget innehåller bland annat regler om krav på riskanalys inför upphandling och dokumentation av uppdragstagare och uppdrag.

Allt fler tjänster och samhällsfunktioner förlitar sig på fungerande elektroniska kommunikationsnät och – tjänster. Det innebär att följderna av till exempel säkerhetsattacker, såsom sabotage och annan skadegörelse, kan få stora negativa samhälleliga konsekvenser. Den kommande utbyggnaden av 5G-näten kommer att öka beroendet ytterligare.

Extern remiss i oktober

De föreslagna ändringarna i driftsäkerhetsföreskrifterna ska bland annat säkerställa att operatörer tar höjd för eventuella säkerhetsrisker redan inför upphandling, och att de har kontroll och spårbarhet över vilka uppdragstagare de anlitar.

Förslaget på ändringar i driftsäkerhetsföreskrifterna kommer att skickas på extern remiss i oktober.

Mer information

Karin Lodin, avdelningen för säker kommunikation: 073-644 56 04
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhet

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och -tjänster. PTS tar fram krav på operatörerna inom driftsäkerhetsområdet och säkerställer att reglerna följs. Reglerna gäller för alla tillhandahållare av fasta och mobila elektroniska kommunikationsnät och –tjänster.

Dela gärna detta inlägg på sociala media: