Hoppa till innehåll

Regeringen fördubblar ersättningen till totalförsvarspliktiga

Den dagsersättning som totalförsvarspliktiga får under sin grundutbildning höjs, enligt ett regeringsbeslut den 17 augusti. Ersättningsnivåerna för de förmåner som gäller för totalförsvarspliktiga behöver höjas för att motsvara de ersättningar som rekryter som genomför frivillig militär grundutbildning har rätt till.

Genom ändringen höjs dagersättningen under grundutbildning som är längre än 60 dagar från 72 kr till 146 kr per dag. Även den utbildningspremie som en totalförsvarspliktig har rätt till när han eller hon rycker ut från grundutbildningen höjs liksom resekostnadsersättningen. Ersättningsnivåerna för dessa förmåner ändrades senast år 2005.

Beslutet innebär också att den särskilda ersättning för underkläder som kvinnor som genomför grundutbildning med värnplikt får i dag tas bort. Sedan 2010 är totalförsvarsplikten könsneutral och därmed ska det finnas en beredskap för att utrusta alla kvinnor och män med den materiel de behöver.

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se