Hoppa till innehåll

Regeringen satsar på det civila försvaret och stärker samhällets informations- och cybersäkerhet

Regeringen presenterar nya åtgärder för att stärka det civila försvaret och samhällets informations- och cybersäkerhet. Det säkerhetspolitiska läget i vårt eget närområde har försämrats. Det enskilt viktigaste under försvarsbeslutsperioden 2016–2020 är bland annat att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. I ljuset av detta stärker regeringen nu det civila försvaret.

Som tidigare har aviserats tillför regeringen i budgetpropositionen för 2018 1,3 miljarder kronor till civilt försvar under perioden 2018–2020. Satsningen går bland annat till bevakningsansvariga myndigheters, inklusive länsstyrelsernas, arbete med civilt försvar. Men regeringen stannar inte där utan vidtar en rad åtgärder för att stärka det civila försvaret och samhällets informations- och cybersäkerhet.

  • Samtliga bevakningsansvariga myndigheter ska krigsplacera sin personal senast den 31 december 2018.
  • Samhällets informations- och cybersäkerhet stärks.
  • Utredning ser över ansvaret för ledning, samordning och ansvar inom det civila försvaret.
  • Ny myndighet för psykologiskt försvar.
  • Befolkningsskyddet ska förstärkas.

Se justitie- och inrikesminister Morgan Johanssons tal på Folk och försvars rikskonferens här