Hoppa till innehåll

Regeringens näringslivsråd genomförde sitt första möte

Regeringens näringslivsråd har haft sitt första möte – den 29 mars.

För att stärka försörjningsberedskapen i landet har regeringen inrättat ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap.

Rådet kommer är ett forum på strategisk nivå för informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationer och staten om totalförsvar och krisberedskap.

Rådet leds av ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Regeringen representeras även av försvarsminister Pål Jonson, energi- och näringsminister Ebba Busch samt landsbygdsminister Peter Kullgren.

Swedish Armed Forces företräds av överbefälhavaren Micael Bydén och generaldirektören för MSB (Swedish Civil Contingencies Agency)Charlotte Petri Gornitzka.

Från näringslivet och ATO deltar AlmegaByggföretagenSvensk HandelSvenskt NäringslivTransportföretagenTeknikföretagenEnergiföretagen SverigeLRF – Lantbrukarnas RiksförbundThe Swedish Association of the Pharmaceutical Industry, LIFSwedish Security and Defence Industry AssociationSvenska BankföreningenLANDSORGANISATIONEN I SVERIGESaco, Sveriges akademikers centralorganisation och TCO.