Hoppa till innehåll

Regional krishanteringskonferens lyfter frågor om civilt försvar

Länsstyrelsen Östergötland

TOTALFÖRSVAR. Länsstyrelsen Östergötland genomför tillsammans med Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor en krishanteringskonferens onsdag 15 februari. Temat för träffen är “Civilt försvar 2020 – är du redo?”

Syftet med konferensen är att öka kunskapen inom området civilt försvar och krisberedskap. Tanken är att alla som har ett intresse av dessa frågor ska ges möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.

Bland talarna finns statssekreterare Charlotte Svensson, general Anders Brännström och Tove Lifvendahl, liksom en panel med regionala representanter.

– Vi har med programmets utformning haft som ambition att belysa såväl bakgrund och nuläge som utmaningar och möjligheter, liksom att lyfta frågor kring vad som är skyddsvärt och hur ett samhälle och individer påverkas av krig och konflikt, säger landshövding Elisabeth Nilsson. Som geografiskt områdesansvarig myndighet och länets högsta civila totalförsvarsmyndighet vill Länsstyrelsen med denna konferens erbjuda ett forum att lyfta denna högst aktuella och viktiga fråga.

Tid: Onsdag 15 februari 2017 kl. 08.30-16.00

Plats: Flygvapenmuseum, Carl Cederströms gata i Malmslätt, cirka 7 kilometer väster om Linköpings centrum.

Program

08:30 Registrering och fika

09:00 Inledning, landshövding Elisabeth Nilsson

09:20 Omvärldsläget (Försvarsmakten)

09:50 Fika

10:15 Påverkansoperationer (MSB)

11:00 Utmaningar kopplat till civilt försvar (Fredrik Lindgren, FOI)

12:00 Lunch

13:00 Det skyddsvärda – en självklarhet? (Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör)

13:45 Konsekvenser och påverkan på samhället (Energimyndigheten)

14:15 Fika

14:45 Vad händer med människan i krig? (Magnus Ernström, författare och bloggare)

15:15 Paneldiskussion (Sven Lindgren, ordförande civilförsvarsförbundet, Jenny Knuthammar, försvarsdirektör, Peter Kindblom, räddningschef, Anita Mohall, beredskapsöverläkare, Peter Widen, Försvarsmakten med fler.)

16:00 Avslutning
Fakta

Länsstyrelsen Östergötland och Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor i Östergötland genomför en krishanteringskonferens var tredje år, med olika teman inom krisberedskapsområdet.