Hoppa till innehåll

Samhällsförsvar för att möta gråzonshot

Den gångna helgen har den finska polisen genomfört en omfattande operation mot företaget Airiston Helmi någon mil söder om Åbo.

Denna operation och målet för den väcker förstås frågor om hur det ser ut i Sverige. Kan något liknande hända här? Eller pågår det redan? Ja, att det på ett eller annat sätt pågår redan nu kan inte ha undgått någon.

  • På senare år har Sverige drabbats av sabotage av skyddsobjekt och samhällsviktig verksamhet t.ex. tele- och radiomaster, sjukhus, kommunikationssystem och elförsörjning.
  • SÄPO varnar i varje årsrapport sedan flera år för att ryskt spionage och subversion är ett allvarligt hot. Däremot pekar inte SÄPO ut att Ryssland ligger bakom sabotage men väl att de ägnar sig åt krigsförberedelser.
  • Sociala media översvämmas av narrativ som syftar till att splittra och polarisera.
  • ”Mediahus” som ägs av ryska staten sprider förringande och falska bilder av Sverige, något som plockas upp av ”alt-right”-media i USA och Europa (inklusive Sverige).
  • För några år sedan avslöjade Veckans Affärer att det svenska mobilnät som används av polis, räddningstjänst, kustbevakning och kärnkrafts- och elnätsövervakning, kontrolleras av en oligark med kopplingar till Rysslands president Vladimir Putin. Hur läget är idag är oklart.
  • Ryska staten vägrar betala hyra för ett hus man nyttjar bl.a. för sin handelsrepresentation på Lidingö, det s.k. Ryss-huset. Huset och flera andra ryska diplomatbyggnader attackerades i januari i år.

Detta är exempel på hur främmande makt på olika sätt angriper svenska skyddsvärda tillgångar eller samhällsviktig verksamhet. Vissa åtgärder kan också handla om förberedelser för ett eventuellt… [forts.]

Läs hela artikeln här:

https://www.svd.se/samhallsforsvar-for-att-mota-grazonshot