Hoppa till innehåll

Samverkansavtal med National Defense University i USA

Försvarshögskolan och National Defense University (NDU) , Washington DC, har nyligen slutit ett samverkansavtal inom utbildning, forskning och studier. Avtalet är ett bidrag till det Statement of Intent som finns mellan Sverige och USA.

Lars Hedström, chefen för Institutet för högre totalförsvarsutbildning (IHT), representerade Försvarshögskolan vid en ceremoni där prorektor Dr John W. Yaeger undertecknade avtalet.

– Avtalet är unikt, säger Lars Hedström, det ger oss möjlighet att utveckla samarbetet med alla skolor och centers inom NDU på viktiga områden. För närvarande pågår samarbete om utveckling av wargaming på strategisk nivå, olika utbyten inom utbildning och ett gemensamt projekt om utvecklingen i vårt närområde. Vi har också inlett ett långsiktigt arbete att identifiera gemensamma forskningsområden inom totalförsvaret. Utbildning och forskningsutbyte inom innovation och förmågeutveckling är andra områden där samarbete inletts.

Förutom Försvarsmakten som initialt har finansierat projektet om wargaming så kan nu också andra myndigheter genom Försvarshögskolan få tillgång till samarbeten.