Hoppa till innehåll

Samverkansledning civilt försvar – finansiering av studie

PRESSMEDDELANDE

SAMVERKANSLEDNING CIVILT FÖRSVAR – FINANSIERING AV STUDIE

Den 24 maj beslutade Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar att lämna ett bidrag till Totalförsvarsstiftelsen för en studie rörande regional ledning med fokus på civilt försvar och totalförsvar i det som brukar benämnas gråzon eller skymningsläge. Mottagare av studiens utfall är i första hand Länsstyrelsen Stockholm och de övriga aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen.

 Samverkan Stockholmsregionen drivs gemensamt av 37 organisationer, främst kommuner i Stockholms-området men också Region Stockholm, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Länsstyrelsen, Trafikverket m.fl. med fokus på områdena trygghet, säkerhet, krisberedskap och totalförsvar.

 – Studien tittar på hur mycket av ledning och samverkan inom det så kallade Operatörsklustret som kan digitaliseras och på vilket sätt det förbättrar lägesbilden, säger Freddy Jönsson Hanberg, initiativtagare till studien. Freddy Jönsson Hanberg är sekreterare i Totalförsvarsstiftelsen. Han kommer tillsammans med Per Johannisson, Sven Anders Christensson och Kjell Lagerström att genomföra och slutrapportera studien under hösten 2019.

 – För vår del innebär detta ett tillskott av intressanta perspektiv och en välkommen förstärkning i arbetet att utforska möjligheterna till att stödja alternativt spegla operatörsklustret genom digitala innovationer, säger Ola Slettenmark, Samordningschef Samverkan Stockholmsregionen, vid Länsstyrelsen.

 – Vi har i år delat ut många bidrag, vilket är mycket glädjande, många ansökningar håller hög kvalitet. Just den här studien har bäring på krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar, vilket tydligt går i linje med stiftelsens ändamål, säger Ella Killim, styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Fasta Försvar. 

Totalförsvarsstiftelsens ändamål skall vara att till fysiska och juridiska personer utdela medel i syfte att bedriva studier och forskning inom området Totalförsvar. Totalförsvarsstiftelsen skall också arrangera mötesforum och seminarier i syfte att utveckla och förbättra Totalförsvaret i Sverige.

För ytterligare upplysningar – kontakta Totalförsvarsstiftelsen på info@totalforsvar.org