Hoppa till innehåll

Säpo presenterar sin årsrapport för 2016

Bildresultat för säpo

Idag presenterade Säpo sin årsrapport för 2016. Myndigheten ser ett ökat hot från ensamagerande gärningsmän.
– Säkerhetspolisen bedömer att vid ett eventuellt attentat mot Sverige skulle gärningspersonen troligen vara en ensamagerande, säger Säpochefen Anders Thornberg.

Förra året granskade Säpo flera misstänkta insiderfall av spionage på skyddsvärda verksamheter av betydelse för totalförsvaret. Det kan röra sig om personer som sökt anställning i skyddsvärd verksamhet eller där främmande makt valt att värva en person på insidan.

– Det handlar alltså om personer som från insidan av en skyddsvärd verksamhet, misstänks ha anlitats av främmande makt eller andra aktörer för att hämta in information, säger Anders Thornberg.

Enligt Säpo utgör Ryssland det största underrättelsehotet mot Sverige och svenska intressen

– Ryssland har förmåga och intention att bedriva underrättelseverksamhet mot Sverige vilket vi på Säkerhetspolisen observerar dagligen.

Flera fall av cyberangrepp

Säpo har också utrett flera fall av statligt styrda elektroniska angrepp mot myndigheter och företag.

– Vi kan se utifrån omfattning och nivån på angreppen att det här är en kvalificerad aktör och den förmågan återfinns hos en statlig aktör, säger enhetschef Fredrik Agemark.

Samtidigt konstaterar Säpo att flera myndigheter uppvisar brister i sitt säkerhetsarbete, vilket huvudsakligen beror på en bristande säkerhetskultur, otillräckliga säkerhetsanalyser och outsourcing – exempelvis av drift av it-system.

Ovanstående är ett utdrag ur SVT artikel. Läs hela artikeln här