Hoppa till innehåll

Stor katastrofövning prövade Sveriges krisberedskap

På språng! Krisberedskapsexperter och observatörer igång under övningen Cornflower Wind. Foto: Louise Borlind

Ett fraktfartyg kolliderar med ett kryssningsfartyg med hundratals skadade och evakuering av flera tusen passagerare. Det var scenariet för en större katastrofövning där delar simulerades med ett FOI-utvecklat verktyg.

Nyligen genomfördes simuleringsövningen Cornflower Wind med Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) och Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) för att studera resiliensen i Sveriges krishanteringssystem.

– Resiliens handlar om anpassnings- och återhämtningsförmåga, säger Rogier Woltjer, FOI:s projektledare för DARWIN-samarbetet.

Scenariot var en större fartygsolycka i Östersjön med många skadade och genomfördes inom EU-projektet DARWIN.

Under övningen testades Region Östergötlands katastrofmedicinska beredskap och sjukvårdsledning. Utöver det tiotal personer som övades från sjukvårdsledningen deltog även andra aktörer i krisberedskapssystemet som SOS Alarm, Sjöfartsverket och de lokala sjukhusen på plats för att göra övningen så realistisk som möjligt. På plats fanns dessutom Polisen, Räddningstjänsten och samhällsaktörer som kommuner och Röda Korset.

En sak som blev tydlig i övningen är hur viktig kommunikationen är. Övningen tydliggjorde möjligheterna och hindren vid samverkan, vilket i sin tur möjliggör framtida utveckling av krisberedskapssystemet.

– Det är väldigt positivt för utvecklingen av Sveriges krishantering när hela systemet testas samtidigt och vi utvecklar vår förmåga att samverka, säger Carl-Oscar Jonson, forskningskoordinator, KMC.

–  Projektet DARWIN utvecklar och utvärderar nya riktlinjer för mer resilient krishantering. De berör arbetssätt, verktyg, strategier, planer, träning och övning, förklarar Rogier Woltjer.

Övningen kombinerade på ett innovativt sätt FOI:s simuleringsverktyg med KMC:s simulerings- och träningsmetodik för katastrofmedicinska insatser.

– Cornflower Wind ingår i utvecklingsprogrammet som vi nu testar. Den innebär en praktisk tillämpning av DARWIN:s riktlinjer, anpassade för regional sjukvårdsledning. Både utvecklingsprogrammet och övningsupplägget kan användas för att utveckla samverkan och ledning inom krishantering både i Sverige och inom hela EU, konstaterar Rogier Woltjer.