Hoppa till innehåll

Skyddsrum kontrolleras efter försämrat säkerhetsläge

skyddsrum och soldater
Ökad oro i världen gör att skyddsrummen nu måste kontrolleras Foto: Fredrik Sandberg/TT och Sören Andersson/TT

De senaste åren har försvaret stärkts på Gotland. Men säkerhet handlar inte bara om soldater. Nu ska även de runt 350 skyddsrummen på ön kontrolleras.

I källarplanet på en samlingslokal vid kvarteret Skäran i Visby finns ett av de runt 350 gotländska skyddsrum som nu ska kontrolleras.

– Jag kollar att utrustningen finns, att fläktarna fungerar, att reservutgången är okej, säger Jan Olofsson som inspekterar skyddsrummet på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Här kan 120 personer söka skydd i händelse av en krissituation. På 48 timmar ska rummet kunna ställas i ordning och de vitala funktionerna måste fungera.

Fastighetsägaren har ansvaret

Skyddsrummen finns framförallt i flerbostadshus men också i villor. Inte alla fastighetsägare vet att de har ansvar för att hålla rummen i ett visst skick.

– Underhållsansvaret följer med fastigheten. Du får inte slänga vattentunnor eller fläkten till exempel, säger Jan Olofsson.

Med under kontrollen är Hasse Bergvall från bostadsrättsföreningen Skäran 1 som äger skyddsrummet.

– För vår del så tycker vi att det är jättebra för man har ju inte kunskapen, säger han.

Nya direktiv kräver kontroll

I Sverige finns cirka 65.000 skyddsrum. De har kontrollerats med ganska glest intervall under årens lopp.

– Jag skulle inte säga bortglömda men däremot så har det inte varit särskilt hög prioritet, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på MSB.

Men nu har MSB fått nya direktiv kring skyddsrummen på Gotland. Nu ska samtliga skyddsrum på ön kontrolleras under året.

– Bakgrunden är naturligtvis diskussionen om Gotlands läge i Östersjön, men också en vilja från vår sida att få en mer samlad bild av ett geografiskt område, säger Svante Werger.

Det blev enbart några mindre anmärkningar på skyddsummet vid Skäran. Men frågan är om det någonsin kommer att behöva användas.

– Personligen är jag ganska tveksam, säger Hasse Bergvall från bostadsrättsföreningen.

[Läs hela artikeln här]

Vill du donera pengar till Totalförsvarsstiftelsen? Klicka här!