Hoppa till innehåll

Snart kommer Viktiga meddelanden till din telefon

Delad bild: telefon med ett varningsmeddelande, Anders Ygeman
Inrikesminister Anders Ygeman tror att det finns brett stöd i riksdagen för förslaget. Foto: Janerik Henriksson/TT, Fredrik Sandberg/TT.

Den som är nära en attack eller annan allvarlig händelse ska i framtiden kunna bli meddelad om Viktiga meddelanden till allmänheten om dessa via sms. Det föreslår regeringen i dag.

– I dag kan du bara kontakta dem vars abonnemang är skrivet på en viss adress. Och det säger ju sig självt att om det skulle hända någonting exempelvis på centralstationen eller Arlanda flygplats, så är det väldigt få som har sin abonnemangsadress där, men väldigt många människor som är där och skulle behöva omfattas av den här informationen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Viktigt meddelande till allmänheten är något som går ut vid olyckor eller andra allvarliga händelser, för att varna omgivningen. I dag omfattar systemet tv och radio, men ett meddelande går också ut till fasta telefoner och telefoner där abonnemanget är kopplat till en adress i det drabbade området.

Detta inlägg är ett utdrag från Sveriges radios artikel som finns här

Om alarmeringstjänsten:

Direktiven för utredningen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/11/dir.-2015113/

Det gjordes en utredning om detta redan 2013 (som föreslog en ny alarmeringsmyndighet): http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2013/04/sou-201333-/

MSB-kommentarer inför utredningen (där de bland annat tar upp frågan om alarmeringstjänst vid höjd beredskap): https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2013/MSB-bejakar-en-samlad-alarmeringstjanst/

MSB:s remissvar till den genomförda utredningen, där de bland annat förespråkade att de själva skulle ta över alarmeringsverksamheten :