Hoppa till innehåll

Stipendium till elev på Försvarshögskolan

Styrelsen för insamlingsstiftelsen för totalförsvarsstudien, benämnd Totalförsvarsstiftelsen, beslutade den 1 september att betala ut ett stipendium till studenten vid Försvarshögskolan, Carl Mauritz.

Carl skriver sitt examensarbete hos företaget Secana. Carl har målet att nyansera debatten angående cybersäkerhet och dess bakomliggande faktorer, bortom rent militära till även faktorer viktiga inom totalförsvaret.  Jag hoppas kunna föra samman idéer från näringslivet, forskning och strategisk säkerhet för att tillföra något nytt till forskningsfältet.

Sverige är ett litet exportorienterat land med innovation som främsta exportvara och det är avgörande att dessa tillgångar såsom data och patent skyddas. Carl kommer att undersöka länders nivå av innovation och hur dessa relaterar till länders cybersäkerhet som del av deras totalförsvar.