Hoppa till innehåll

Sverige bjuder in utländska observatörer till militärövning

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att uppdra till Försvarsmakten att bjuda in ett antal länder till observation av övningen Aurora, i enlighet med Wiendokumentet om förtroendeskapande- och säkerhetsskapande åtgärder. Övningen Aurora genomförs den 11–29 september 2017.

Wiendokumentet om förtroendeskapande- och säkerhetsskapande åtgärder har antagits av de 57 stater som är medlemmar i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Dess syfte är att öka transparens, skapa förtroende och bidra till stabilitet och säkerhet. Wiendokumentet innehåller regler avseende vissa militära aktiviteter, exempelvis regler för anmälan och i vissa fall observation av militära övningar.

För svensk del regleras genomförande av Wiendokumentet i förordningen (1995:336) med anledning av vissa åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Sverige har valt att bjuda in till observation av Aurora på frivillig basis vilket bidrar till öppenhet och förutsägbarhet.

Länder kring Östersjön inklusive Ryssland bjuds in tillsammans med andra länder med intresse i regionen. Observationsinbjudan ska lämnas till Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien, Tyskland, USA och Vitryssland.