Hoppa till innehåll

Sverige deltar i Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2017

Bildresultat för Crisis Management Exercise 2017

I morgon börjar Natos stabsövning Crisis Management Exercise 2017 (CMX 17). Övningen pågår den 4-11 oktober och syftet med övningsserien, som Sverige deltagit i under flera år, är att öva beslutsfattande och samverkan inom ramen för ett fiktivt krisscenario.

I årets CMX övar Nato krishantering och kollektivt försvar utifrån Nordatlantiska fördraget. För Sveriges del som militärt alliansfri partner till Nato utgår övningsdeltagandet från den svenska säkerhetspolitiska linjen.

Rutinerna för Sveriges dialog och samverkan med Nato utvecklas kontinuerligt, bland annat på basis av erfarenheter från tidigare övningar. Att säkerställa tillförlitligheten i dessa rutiner är ett av huvudsyftena med Sveriges deltagande i årets CMX. Inom ramen för övningen kommer Sverige att samarbeta nära med Finland, som också deltar. Även EU deltar i övningen.

I årets CMX deltar Sverige med tjänstemän från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet samt Sveriges delegation vid Nato. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten deltar. Från Natos sida deltar civila tjänstemän och militär stabspersonal i Natos 29 medlemsstater och i Nato-högkvarteret i Bryssel.