Hoppa till innehåll

Sveriges skyddsrum räcker inte

Foto: Adam Wrafter / SvD / TT

Det finns inte tillräckligt många platser i skyddsrum i Sverige.

Det befintliga skyddet som i dag ger plats åt sju miljoner invånare är inte tillräckligt, visar en ny rapport om det svenska befolkningsskyddet.

50 000 nya platser behöver byggas under en tioårsperiod med start år 2019, till en beräknad kostnad av två miljarder kronor, enligt rapporten som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort på uppdrag av regeringen, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Områdena Nordkalotten, Stockholmsområdet, Gotland och Öresundsregionen ska först prioriteras och MSB ska öka översynen.

Förutom att bygga nytt behövs restaurering av befintliga skyddsrum, vilket beräknas kosta en miljard kronor.

Främst är det ventilationen som har brister. Även skyddsmaterial, exempelvis andningsskydd till civilbefolkningen, behöver uppdateras.

– Det finns inget beslut om att det här inte ska finnas i framtiden, men det finns heller inget beslut om nyanskaffning av skydd, så det är också en fråga som vi skjuter vidare till regeringen när det gäller ambitionsnivån, säger Ove Brunnström vid MSB i Karlstad.

Källa: TT