Hoppa till innehåll

Tillbaka till framtiden? Svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och Nato

SOM Institute

“Svensk försvarspolitik befinner sig i förändring. Ett drygt decennium av försvarspolitisk inriktning mot militära uppdrag utanför Sveriges gränser har ersatts av ett lika tydligt fokus på återuppbyggnad av en nationell försvarsförmåga. I det här kapitlet diskuterar vi vad denna förändring betyder för försvarets legitimitet hos den svenska befolkningen, och på vilket sätt den hänger samman med  förändringar i den svenska säkerhets- och försvarspolitiska opinionen. Resultaten visar att tre av fyra svenskar tycker det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar och viljan att minska försvarsutgifterna ligger på historiskt låg nivå. Stödet för att åter  tillämpa värnplikt fortsätter att öka. Stödet för ett svenskt Nato-medlemskap har försvagats och förtroendet för försvaret har minskat något.”

SOM-institutet har publicerat en ny rapport om svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och NATO.

[Läs mer här]

Vill du donera pengar till Totalförsvarsstiftelsen? Klicka här!