Hoppa till innehåll

TOTALFÖRSVARET I FOKUS UNDER FÖRSVARSKONFERENS 2017

I två dagar har representanter från Försvarsmakten, Sveriges försvarskommuner, privata och offentliga arbetsgivare och nationella beslutsfattare inom politik och myndigheter samlats i Skövde för Försvarskonferens 2017. Den minst sagt aktuella totalförsvarsfrågan stod i centrum för att ta aktiva steg i samarbetet kring försvaret av Sverige.

— I Försvarsmakten sker en stor förändring i och med kompletteringen av det nuvarande personalförsörjningssystemet där en könsneutral värnplikt nu är beslutad. Ett strategiskt viktigt beslut som innebär att vi måste börja återta en förmåga som vi haft vilande ett tag.

Beslutet om återinförande av värnplikten har rönt stor uppmärksamhet internationellt, något som Peter Hultqvist ser som en viktig signal om Sveriges ställningstagande.

— Med det här beslutet har vi visat att vår omvärld att vi tar det säkerhetspolitiska läget på allvar. Det är ett beslut som innebär att man i civilsamhället måste inkluderas i försvaret av Sverige eftersom det är en fråga som berör oss alla, sa försvarsministern i sitt öppningsanförande.

VEM HAR RÄTT TILL VEM?

En högst aktuell fråga inom totalförsvarsområdet är just hur man i praktiken genomför den nygamla värnplikten och hanterar pliktfrågan. Vid konferensen deltog bland annat representanter från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM), Polisen och Försvarsmakten, för vilka frågan om den gemensamma peronalen är viktig och behöver adresseras. Vem har dragningsrätt på vem när en nyckelperson är anställd i en myndighet men är krigsplacerad i en annan, och hur löser man arbetet med att reda ut detaljerna? Frågor som behöver hanteras nu, för när det väl gäller så ska det råda total klarhet.

— Vi har vår roll när det gäller att öka den operativa förmågan genom att praktiskt stötta med användandet av pliktverktyget som ett komplement till frivilligheten, sa Christina Malm, generaldirektör för TRM under konferensens första dag. Det är en nyhet att vi har plikt och frivillighet samtidigt och vi har påbörjat arbetet med att möta de krav som det ställer på oss som myndighet.

Konferensens andra dag bestod till huvuddel av workshops där dessa frågor bröts ner och diskuterades för att tillsammans hitta förslag på vägar framåt, gemensamma utmaningar och viktiga frågeställningar. En bra och viktig avslutning på två dagar som väckt många frågor, men också stor inspiration till ett fortsatt arbete runt om i landet för att tillsammans hitta lösningar och samarbeten som så småningom leder mot ett starkare och robustare samhälle, och en fortsatt uppbyggnad av det oerhört viktiga totalförsvaret.

— Jag ser en ökad leverans från Försvarsmakten, övningsverksamheten är på en annan nivå nu vilket gläder mig. En ökad förmåga är nödvändig och tillsammans jobbar vi framåt. Återinförandet av värnplikten är inte lösningen på alla problem, och vi kommer säkerligen möta många när vi nu går in i detta. Men, problem är till för att lösas och viljan att lösa dem och att fortsätta gå framåt finns absolut, sa försvarsminister Peter Hultqvist.

Konferensen webbsändes i sin helhet och kan ses i efterhand på www.forsvarsmaktsrad.se.