Hoppa till innehåll

Totalförsvarsstiftelsen 2016

Totalt under året har ett 30-tal personer varit involverade i Totalförsvarsstiftelsens arbete.

Stiftelsen har under året registrerats hos Länsstyrelsen.

Vi tar tacksamt emot donationer!

Vad har vi gjort under 2016?

Årets viktigaste händelse var att vi lämnade in förstudien till regeringen den 10 juni, samtidigt som Försvarsmakten och MSB lämnade in grundsynen. Vi träffade då Försvarsdepartementet och hade ett bra möte angående totalförsvarsplanering.

Vi har också under året träffat personal från: Justitiedepartementet, MSB:s ledning, Försvarsmaktens Ledningsstab och Svenskt Näringslivs ledning.

Den 9 november genomförde vi en näringslivshearing på Försvarshögskolan där representanter för näringslivet gav sin syn på totalförsvaret och deras roll i totalförsvarsplaneringen. Synpunkterna sammanställdes i en PM och skickades till regeringen den 12 december. Mottagare var utvalda personer på Försvars-, Justitie-, Närings- och Finansdepartementen.

Vi har också träffat ett flertal stora företag och privata infrastrukturägare som har väsentlig betydelse för totalförsvaret och intervjuat dem om deras syn på sin roll.

Stiftelsen har informerat SÄPO om verksamheten och inlett ett bra samarbete.

Under våren utvecklade vi Omfall Edmund genom att genomföra ett krigsspel på det scenariot. Syftet var att skapa underlag till förstudien.

Omfall Edmund har under året använts av MR Mitt under en fältövning för att illustrera exempel på hybridkrigföring där Försvarsmaktens skarpa omfall inte kunde användas p.g.a. de civila myndigheternas deltagande. Omfallet har även används under Hemvärnets stabsövningar.

Vi intervjuades av Björn Wegner på podden ”I krig och fred” där bl a Chefen för Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten generalmajor Gunnar Karlson också har intervjuats. Nyligen intervjuades vi också av Patrik Oksanen för Podd72.

Samarbetet med övriga aktörer på området t.ex. FOI, FHS, FMV, Polisen, bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, frivilligrörelser, Krigsvetenskapsakademin, Folk & försvar, Allmänna försvarsföreningen, Försvarsutbildarna m.fl utvecklas på ett bra sätt.

Vi har besökt SOS Alarms central i Johannesberget.

Under året har vi deltagit i Frivärlds olika arrangemang under året liksom Atlantkommitténs. Vi har också deltagit i Säkerhets- och Försvarsföretagens totalförsvarsseminarium.

Inför Försvarsmaktsövning AURORA har vi engagerats för att bidra till scenariot genom att föreslå inspel för de civila myndigheternas deltagande.

Vi arbetar med ett förmågeramverk för totalförsvar som på sikt kan användas som en standard för regeringar i EU att planera mot. För att förverkliga det söker vi tillsammans med forskare pengar ur EU Horizon 2020.

I augusti genomförde vi en Think Tank på Försvarshögskolan med ett urval av personer som har mycket god kunskap om och lång erfarenhet av totalförsvaret.

Ett arbete med att utveckla ett ledningskoncept för totalförsvaret har påbörjats.

Vi skriver en omfallsserie där vi graderar omfallen från A-E. Edmund har den lägsta intensitetsnivån och Adolf har den högsta. Bertil, Carl och Daniel i en fallande skala. Namnen är hämtade ur det nuvarande kungahuset.

Hittills har vi inrättat ett strategiskt råd och arbetar för närvarande med att etablera ett näringslivsråd. Under nästa år kommer vi att etablera ett vetenskapsråd.

Vi har deltagit på MSB Samverkansdag där de tre POS-grupperna deltog (NTSG, FS POS och TP SAMS).

I september var vi på Rotary Humlegården och talade och den 30 januari 2017 talar vi på Militärsällskapet. Vi tar tacksamt emot förslag på tillfällen där vi kan hålla föredrag och berätta om totalförsvaret och vårt arbete.

Vi har under året publicerat nyheter löpande på vår hemsida, www.totalforsvar.org. Vi har över 6000 följare på Twitter, vi finns även på Facebook, Instagram och LinkedIn. Under året har bloggandet varit sparsamt men vi hoppas återkomma till det under nästa år. Vi träffar massmedia löpande och har bra kontakter men tar tacksamt emot fler förslag.

Under 2017 har vi planerat nedanstående:

  • Förmågeramverket bör lämnas till regeringen i juni samtidigt som myndigheterna redovisar sitt planeringsarbete
  • Ett större näringslivsseminarium
  • Medarrangera totalförsvarsdag(ar)
  • Ledningsseminarium och ledningskoncept
  • Seminarium och fördjupningsstudie rörande krigsplacering av personal, företag och materiel
  • Etablera en långsiktig strategi för stiftelsens arbete och en handlingsplan

Vi önskar alla totalförsvarsvänner en God Jul & och ett Gott Nytt År!

Donera gärna! https://totalforsvar.org/donationer/