Hoppa till innehåll

Totalförsvarsstiftelsens ordförande kommenterar utredning om försörjningsberedskap

Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen har föreslagit en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen och utrett principer och former för finansiering av samhällets försörjningsberedskap.

Förslagen ska syfta till att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.

På Folk och försvars seminarium idag, den 4 september 2023, har utredaren Birgitta Böhlin presenterat vad utredningen kommit fram till. En panel fick möjlighet att ge sina reflektioner om dess slutsatser och hur förslagen kan tas vidare.

Totalförsvarsstiftelsens styrelseordförande, Freddy Jönsson Hanberg, deltog och reflekterade kring vad utredningens slutsatser innebär för helheten av totalförsvarsutvecklingen på nationell nivå, vad förslagen kan få för effekter på systemnivå och vilka möjligheter bidrar den med och vilka utmaningar kvarstår för den samlade utvecklingen av försörjningsberedskapen?

Se anförandet här: