Hoppa till innehåll

Unik övning av EU:s krishanteringsförmåga

EU:s krishanteringscentral och 22 länder ska för första gången öva samverkan och ledning samt hur olika lagstiftningar fungerar tillsammans inom EU:s civilskyddsmekanism och inom FN-systemet. Crismart på Försvarshögskolan stödjer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med planeringen av övningen.

ERCC (Emergency Response Coordination Centre) är EU:s krishanteringscentral som vid kriser och katastrofer koordinerar resurser från länder som ingår i EU:s civilskyddsmekanism. I mars 2017 planeras simuleringsövningen EDREX (European Disaster Response Exercise) att genomföras. Övningen är ett uppdrag av EU-kommissionen.

Sverige projektleder övningen som ska lära, pröva, utveckla och utvärdera EU:s samlade krishanteringsförmåga. EDREX ska också öka kunskapen och förståelsen för nationell och internationell lagstiftning samt de olika ländernas resurser. Ett syfte med övningen är att skapa en plattform för nätverkande och möjliggöra ett gemensamt synsätt på krishantering och humanitärt bistånd vid kriser och höjd beredskap. Crismart vid Försvarshögskolan stödjer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som har huvudansvar för design och genomförande av övningen.

Läs mer om Sveriges roll här.

Läs mer om ERCC här.