Hoppa till innehåll

”Uppbyggnaden av totalförsvaret är en angelägenhet för hela samhället”

Den 20 februari samlade Försvarsdepartementet representanter från garnisonskommuner och civilområdesansvariga länsstyrelser för dialog om utvecklingen av totalförsvaret. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) deltog också för att informera om sitt arbete.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin ledde mötet som hölls på Regeringskansliet i Stockholm. Deltog gjorde företrädare för kommuner med militära garnisoner och militära övningsområden, civilområdesansvariga länsstyrelser och militärregioner.

– Uppbyggnaden av totalförsvaret är en angelägenhet för hela samhället. Ett väl fungerande samspel mellan civila och militära aktörer från lokal till nationell nivå är centralt, inledde Carl-Oskar Bohlin.

Syftet med mötet var att informera om uppbyggnaden av totalförsvaret, regeringens nya totalförsvarsproposition som väntas till hösten, förberedelserna för Sveriges Natomedlemskap samt det nya försvarssamarbetsavtalet med USA.

– Avtalet skapar förutsättningar för mer kontinuerligt samarbete mellan våra länder och möjliggör för amerikanskt militärt stöd och förstärkningar om säkerhetsläget så kräver. Enligt USA är det en förutsättning för att de ska kunna göra investeringar och vara på plats i Sverige mer än för tillfälliga och kortare övningar. Det stärker Sveriges säkerhet och är även en hörnsten för säkerheten i hela norra Europa, sade Pål Jonson.

Mötet avrundades med ett panelsamtal med kommunstyrelseordförande från fem olika kommuner. Samtalet kretsade bland annat kring behov av effektivare samverkan mellan myndigheter, kommuner och regioner.

– Vi behöver hitta snabbspår för att kunna öka svensk försvarsförmåga, sade Liza Lundberg (S) från Falun.