Typfall Edmund

Den 8 maj 2015 publicerades ”Omfall Edmund” på bloggen ”Reservofficer”. Omfallet har lästs av närmare 15 000 personer och används på Försvarsmaktens övningar där civila deltagare varit med och de hemliga omfallen inte kunnat användas.

Sedan dess har vi arbetat med en ”uppföljare” som först hette Omfall Edmund 2.0 men nu går under namnet ”Typfall Edmund”.

Namnändringen beror främst på att vi inte vill att vårt scenarioarbete skall riskera att sammanblandas med Försvarsmaktens hemliga omfall men också för att ett ”omfall” egentligen avser en alternativ händelseutveckling, vilket i sin tur förutsätter att det finns en huvudutveckling t.ex. en Grundoperationsplan. Någon sådan har inte Totalförsvarsstiftelsen utvecklat varför det blir mer korrekt att använda benämningen ”Typfall”.

Eftersom omvärldsutvecklingen hela tiden springer ifatt vårt scenarioarbete har releasen av typfall Edmund skjutits framåt. Nu är den dock äntligen klar och timingen är perfekt eftersom Försvarsberedningen nu släppt sin delrapport ”Motståndskraft” med fokus på just totalförsvar.

Även FOI har släppt Typfall 5 som kan vara intressant att jämföra med Typfall Edmund.

Innan du laddar ned Typfall Edmund – tänk på att vi gör det här arbetet helt ideellt.

Gå in på fliken ”Donationer” och sätt in några kronor. Allt överskott går till stipendier till forskare och skribenter som arbetar med våra fördjupningsstudier.

Ladda ned Typfall Edmund