Hoppa till innehåll

Deltagarrekord på Totalförsvarsstiftelsens Näringslivsråd!

Totalförsvarsstiftelsens näringslivsråd inrättades den 9 november 2016. Idag träffades rådet för 12:e gången sedan starten.

Bland deltagarna har genom åren funnits Telia, PostNord, Vattenfall, Bankgirot, Swedavia AB, Loomis, Capio Sverige, Länsförsäkringar, Coop Sverige, OKQ8, DB Schenker, Saab, Ericsson, Avarn Security Sverige, Lantmännen, Oriola Corporation, Apoteket AB, Preem AB, Scania Group, Volvo Group, Tele2, Ramboll, Basalt, MW Group, SEB m.fl. Svenskt Näringsliv har varit ständiga medlemmar sedan starten genom Näringslivets Säkerhetsdelegation.

Denna gång var det många nya deltagare, det beror sannolikt på det allvarliga omvärldsläget.

Vi har genom åren haft besök av samtliga sektorsansvariga myndigheter (som då kallades bevakningsansvariga), Riksbanken, Riksgälden, Regeringskansliet (Fö, Ju, Nä, Fi), regeringens utredare (Elisabeth Nilsson), Försvarsmakten, MSB, MUST, SÄPO, RISE, FOI, FHS m.fl.

Idag hade vi besök av MSB, Upphandlingsmyndigheten och Kommerskollegium som alla talade på temat näringsliv och affärer med anknytning till Totalförsvarets återuppbyggnad.

– Frågan om näringslivets roll i totalförsvarets är en av de mest utredda frågorna men ännu har inte arbetet fullt ut påbörjats, menar Freddy Jönsson Hanberg, ordförande i Totalförsvarsstiftelsen.

– Det finns samarbetssvårigheter mellan det offentliga och det privata och det är båda sidors ansvar att överbrygga det, säger han och uppmanar företag och stat att mötas, t.ex. på det sätt som görs i Totalförsvarsstiftelsens Näringslivsråd.

– Det är mycket angeläget att regeringens näringslivsråd omgående börjar arbeta och utgöra ett föredöme för det arbetet, understryker Freddy Jönsson Hanberg.

Relaterade länkar