Hoppa till innehåll

Om allt vänds upp och ner

Ett hav av gymnasieelever på Lv 6 kaserngård.Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Vad händer om strömmen försvinner eller om det inte kommer något vatten ur kranen? Eller om du hamnar mitt i en terrorattack eller Sverige plötsligt är i krig? Idag har cirka 1 200 gymnasieelever deltagit i en Totalförsvarsdag i Halmstad garnison. De har blivit klokare, och förhoppningsvis tryggare, när det gäller att veta vad man kan göra om krisen är ett faktum.

– Det här var oerhört intressant och betydligt mer omfattande än vad jag kunde tro, säger Anton Ljungdahl, från teknikprogrammet Kattegattgymnasiet i Halmstad. Man behöver faktiskt ha en hel del grejer hemma för att klara sig under 72 timmar utan hjälp från det övriga samhället.

KLÄMMA OCH KÄNNA

För första gången har en informationsdag om det svenska totalförsvaret genomförts för gymnasieelever i Halmstad. Kaserngården myllrade under fredagsmorgonen av ungdomar som snabbt, med hjälp av militär tydlighet i instruktionerna, organiserades till 35 grupper där ett av syftena var att blanda elever från olika skolor och klasser. När krisen eller olyckan slår till vet man inte vem man har vid sin sida!

Grupperna tog sig igenom ett stationssystem där information om krismedvetenhet blandades med tillfälle att klämma och känna på personlig utrustning för soldater och poliser, innehållet i en krisberedskapslåda, provsittning av både civila och militära fordon, fysiska utmaningar och mycket mer.

– Den här dagen som helhet har varit jättebra, konstaterar Jasmin Cherry. Jag har fått en klarare bild av hur allt fungerar. Jag känner mig jättetrygg i Sverige och det känns som om vi är väldigt bra förberedda om något skulle hända.

SAMVERKAN FÖR ÖKAD KUNSKAP OCH MEDVETENHET

Totalförsvarsdagen är en följd av arbetet i Försvarsmaktsråd Halland. De civila delarna hålls samman av Länsstyrelsen i Halland medan Halmstads garnison står för de militära inslagen. På plats under Totalförsvarsdagen fanns ett stort antal aktörer som Halmstads kommun, Polisen, Räddningstjänsten och olika frivilligorganisationer för att belysa hela bredden av samhällsengagemang under hela skalan från kris till ett krigstillstånd.

– Vi har planerat det här under lång tid och det är jätteroligt att äntligen få se att vårt gemensamma upplägg fungerar med så mycket människor, berättar Kenneth Mattsson, samordnare för totalförsvarsplanering på Länsstyrelsen i Halland. Jag är imponerad av att se den här entusiasmen och intresset! Det ger en väldigt bra grund och mycket energi att jobba vidare med vår målbild för totalförsvaret 2020.

– Samverkan är a och o, konstaterar Joakim Rosenqvist, säkerhetssamordnare på Halmstads kommun. Vi har alla olika ansvar och uppgifter, men det blir tydligt här att vi jobbar mot samma målbild, ett robust samhälle!

Robert Trupp, Luftvärnsregementet, projektledare för Totalförsvarsdagen instämmer:

– Jag hoppas och tror att vi har lyckats visa ungdomarna och skolornas personal att vi är en god bit på väg och att de civila och militära delarna går hand i hand för att kunna möta en eventuell påfrestning på det svenska samhället!

Källa: Försvarsmakten.se