Hoppa till innehåll

Seminarier om ny guide för nödvattenplanering

Vattendroppe med texten Guide för planering av nödvatten

I en kritisk situation, då många ska förses med nödvatten, måste kommunens ledning fatta beslut om prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna ska få dricksvatten i ett tidigt skede.

I höst lanserar Livsmedelsverket därför en guide om nödvattenförsörjning. Guiden lanseras under hösten vid 14 kostnadsfria seminarier.

Det är svårt att fatta oförberedda beslut under tidspress. Nödvattenguiden är tänkt som ett stöd för ledningsgruppen att skapa de beslutsunderlag som behövs. Den är också  en grund för att gå vidare med en egen detaljerad planering.

Många verksamheter är i dag inte tillräckligt förberedda och har heller inte insikt i den problematik som de kan ställas inför. Även inom den privata sektorn finns samhällsviktig verksamhet där kommunen behöver föra en dialog om dricksvattenfrågorna.

Nödvattenguiden vänder sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter.

Under hösten 2017 lanserar Livsmedelsverket guiden vid 14 kostnadsfria seminarier.

 

Anmälan på Livsmedelsverkets hemsida